مهدی اخوان بهابادی رییس همراه اول در سودای وزارت با تکیه بر یکی از فرزندان رهبری

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

مهدی اخوان بهابادی رییس همراه اول که مدت‌هاست سودای وزارت ارتباطات را در سر خود دارد، برای آنکه رقبا را از سر راه خود بردارد ادعاهای عجیبی را مطرح می کند.

شنیده ها نشان می دهد که او ادعای حمایت ویژه یکی از فرزندان رهبری را در جلسات خصوصی مطرح می کند و گفته که تا پشتیبانی فرزند رهبری از من است ان‌شاءالله وزارت ارتباطات را فتح می کنم.

پیگیری ها نشان می دهد که اخوان این روایت را جعل کرده و روایت های غلو آمیز دیگری از حمایت رهبری از عملکرد خود را نیز که در جلسات مختلف داشته، با واقعیت کیلومترها فاصله دارد.

باید از این مدیر بلند پرواز پرسید که چرا کرسی وزارت ارتباطات برای او اینقدر شیرین بوده که حاضر است برای کسب آن و از میدان به در کردن سایر رقبا به دروغ رهبری و خانواده وی را ضامن انتخابش توسط ابراهیم رییسی و رای اعتماد مجلس گرداند.