مهدی مقدری؛ صدور حکم حبس و محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای رسانه ای

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان, با صدور حکمی, انفصال از خدمات دولتی, ۲ سال ممنوعیت از عضویت در احزاب, ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و همچنین ۱ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق به مدت ۵ سال را بر علیه “مهدی مقدری”, فعال سیاسی و عضو شورای شهر اصفهان عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از موج اصفهان, روز یکشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “مهدی مقدری”, عضو شورای شهر اصفهان, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر این استان, به ۱ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ سال و مجازات‌های تکمیلی آن شامل ۲  سال انفصال از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان، ۲ سال ممنوعیت حضور در احزاب و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. با توجه به حکم صادره توسط این دادگاه “مهدی مقدری” از عضویت در شورای شهر اصفهان کنار گذاشته شد. 

براساس حکم صادره, در بخش دیگری از حکم دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی پرونده حمایت توئیتری وی  از فعالان محیط‌ زیست که مبتنی بر تبرئه “مهدی مقدری” بود، مجددا تأیید شد. 

مهدی مقدری, در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان به ریاست قاضی “سجاد پناهی” از بابت اتهامات “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و شورای شهر اصفهان و همچنین ۲ سال محرومیت از حضور در فضای مجازی محکوم شده بود.