مهدی مقدری, فعال سیاسی, صدور حکم حبس و محرومیت ازعضویت در احزاب و شورای شهر اصفهان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, مهدی مقدری, عضو شورای شهر اصفهان و فعال سیاسی از سوی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر اصفهان و ۲ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شد.

به گزراش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, مهدی مقدری, فعال سیاسی و عضو شورای شهر اصفهان از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان به ریاست قاضی “سجاد پناهی” از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و شورای شهر اصفهان و همچنین ۲ سال محرومیت از حضور در فضای مجازی محکوم شد. 

مهدی مقدری با انتشار متنی به در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ برابر احکام صادره از سوی دادگاههای انقلاب و کیفری اصفهان، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در حمایت از مهدی حاجتی، دکتر غروی، تجمع صنفی معلمان، دفاع از حقوق زنان و … جمعا به ٢ سال حبس تعزیری، ٢ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، ٢ سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و ٢ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شدم. 

با توجه به حکم صادره از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به ریاست “سجاد پناهی”, مهدی مقدری, با توجه به شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان, از بابت اتهامات؛ ” تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری,  با استناد به مفاد ۲۳ و ۲۴ از قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی به ٢ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، ٢ سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و ٢ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شد. 

لازم به ذکر است مهدی مقدری پیش از این نیز در همین خصوص در پی حضور در شعبه  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و با شکایت سپاه پاسداران و همچنین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این استان به ۶ ماه محرومیت از حضور در جلسات شورا محکوم شده و این حکم عینا به تائید شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان رسیده بود.

“مهدی مقدری” در صفحه توئیتر خود “دکتر غروی” را مخالف نجیب جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. همچنین درباره “مهدی حاجتی” نوشته بود “چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی‌یابند یا نمی خواهند دریابند که “حق داشتن” لزوما به معنای برحق بودن نیست. هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است. مهدی حاجتی را آزاد کنید.

مهدی مقدری, در آبان ماه۱۳۹۷، به دلیل حمایت از مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که پیش‌تر در ارتباط با اتهام حمایت از بهائیان بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، به پلیس امنیت احضار شده بود. مهدی حاجتی در حال حاضر در زندان عادل آباد شیراز در حال تحمل دوران حبس خود می باشد. بازداشت مهدی حاجتی در حالی صورت گرفت که وی روز شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸, پیامکی مبنی محکومیت به ۱ سال حبس تعزیری را دریافت کرده بود و در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸, دقیقا یک روز پس از دریافت پیام کوتاه مبنی بر محکومیت “مهدی حاجتی” به حبس, جهت سپری کردن دوران محکومیت ۱ سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد و در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد.