مهدی میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت متواری شده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که مهدی میرمعزی مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد زیر مجموعه بانک پاسارگارد پس از دریافت احضاریه از سوی دستگاه قضایی متواری شده است.

وی از مدیران صنعت نفت و از افراد نزدیک به بیژن زنگنه است که طی روزهای اخیر به هیچ یک از تماس‌ها پاسخ نداده در محل کار خود حضور نیافته و در منزل مسکونی خود نیز مشاهده نشده است.

وی پس از رویت این احضاریه ابتدا با بیژن زنگنه تماس گرفته و سپس متواری میشود.

برخی معتقدند وی به خارج از کشور گریخته برخی نیز اعتقاد دارند در داخل کشور مخفی شده و قصد خروج دارد.

لازم به توضیح است که میرمعزی در پرونده های دیگری هم نیز جزو افراد متهم است.