«مهرشاد سهیلی» کیست و چگونه خبرساز شد؟

شنیده ها

مهرشاد سهیلی متولد سال ۱۳۸۳ در شهر موسیان که از توابع استان ایلام است.

او یک قرارگاه فرهنگی ایجاد کرده و به عنوان فرمانده آن معرفی شده است.

ماجرای مهرشاد سهیلی از آنجا آغاز شد که از سال ۹۷ با شخصیت‌های مذهبی دیدار کردو گفتگو کرد.

هوادارانش می‌گویند او فعالیت های فرهنگی و جهادی در مناطق محروم دارد، اما خروجی این فعالیت‌ها روشن نیست.

پس از طرح پرسش درباره نحوه پیشرفت این نوجوان در شبکه های اجتماعی برخی خبرگزاری ها خبرهای مربوط به او را از دسترس خارج کردند.