مهرعلیزاده، پزشکیان و کواکبیان در دفتر محسن رهامی تشکیل جلسه دادند

شنیده ها

در شامگاه روز شنبه ۴ اردیبهشت، مسعود پزشکیان، محسن مهرعلیزاده و مصطفی کواکبیان سه تن از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ میهمان افطاری محسن رهامی، داوطلب دیگر سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بودند.

این جلسه با نیت بررسی آخرین وضعیت عرصه سیاسی کشور و اتخاذ استراتژی مناسب در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری آتی‌ برگزار شد و این سه تن پس از افطار در دفتر محسن رهامی به هم‌اندیشی پرداختند.

به‌نظر می‌رسد که این چهار نفر دارای نگاه و استراتژی نزدیک به هم در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری هستند.

محسن رهامی از افراد کابینه‌اش سخن گفت!

محسن رهامی، داوطلب ریاست جمهوری ۱۴۰۰، که در سال ۱۳۹۶ در این انتخابات رد صلاحیت شده بود، همچنان امیدوار است تا کاندیدای ۱۴۰۰ باشد؛ برای همین گزینه‌ها و شرایطی از کابینه‌اش را هم اعلام کرد.

در رابطه با تصمیماتی که در مورد کابینه احتمالی خود پس از پیروزی در انتخابات خواهد داشت، گفت: برای وزارت خانه ها لیستی طراحی کرده ام اما وزرایی که از دولت فعلی باشند عموما در این لیست نیستند و دلیل آن هم سن بالای آنها است. اما به عنوان مشاور از بعضی وزرا دعوت کرده ام و با آنها مشورت داشتم. به عنوان مثال ستار هاشمی را در لیست گذاشته ام و فکر می کنم برای سمت وزارت ارتباطات مناسب باشد.

این داوطلب ریاست جمهوری ادامه داد: در مورد وزارت بهداشت هم روی یکی از معاونین کار کرده ام…از لعیا جنیدی هم از طریق چند تن از دوستان دعوت کرده ایم تا شاید در رودربایستی قرار نگیرد.