مهریه که نباید آبروی اسلام و انقلاب را ببرد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد:مبنای شرع مقدس این است که زندان جای بزهکار است نه بدهکار و موارد زندان در اسلام چند مورد مختصر بیشتر نیست.

او افزود : ماده ۷ قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید کسی را که بدهکار است و مناعت ندارد-توان پرداخت ندارد- حبس می‌کنند تا بدهی خود را پرداخت کند، اما در اینجا «حبس» لزوماً به معنی زندانی کردن نیست.در ازدواج ۲ نفر که هم‌کف هم هستند مهریه چشم‌روشنی است که بهتر است همان اول پرداخت شود اما خلاف اسلام است که از طریق ازدواج متاجره کنیم.


نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: حقوق زنان این نیست که مهریه بالا در نظر بگیرند و بعد این مهریه را بگیرند و برای خود تجارت کنند.


وی گفت : مواردی هست که خانمی متارکه کرده و از شوهرش جدا شده و دوباره ازدواج کرده و در زندگی جدید ۲ بچه دارد، اما هنوز دارد مهریه ازدواج سابقش را می‌گیرد.هیچ آیه قرآنی و حدیث و سیره ائمه‌ای نداریم که بگویند برای مهریه زوج را زندانی کنند.