مهمترین علت عدم مشارکت برخی از مردم در انتخابات / نظرسنجی یک دستگاه امنیتی در رابطه با کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری

براساس نظر سنجی یک دستگاه امنیتی، در آذرماه گذشته، ۶۵ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند.

درباره مهمترین علت این اقدام از آنان سئوال شده که ۳۵ درصد مشکلات اقتصادی ۳۰ درصد ناامیدی از کارآمدی نظام، ۱۳ درصد بی تفاوتی به سرنوشت کشور، ۱۲ درصد ناتوانی نظام در حل مشکلات مردم، ۱۰ درصد عدم حضور نامزد مورد اعتماد یا مناسب را عنوان کرده اند.

در این نظرسنجی ۶۵ درصد گفته اند که در انتخابات شرکت نمی کنند اما ۲۵ درصد گفته اند که قطعا شرکت می کنند و ۱۰ درصد هم گفته اند که هنوز تصمیم نگرفته اند.

گروهی که تصمیم به شرکت در انتخابات را دارند ، در پاسخ به این که به کدام گزینه رای می دهید؟

۴۰ درصد گزینه ظریف ، ۱۳ درصد گزینه سید حسن خمینی ، ۱۲ درصد گزینه علی لاریجانی ، ۱۰ درصد گزینه اسحاق جهانگیری ، ۷ درصد گزینه احمدی نژاد، ۶ درصد گزینه ابراهیم رئیسی، ۵ درصد قالیباف، ۴ درصد گزینه سعید جلیلی و ۳ درصد هم گزینه ضرغامی را انتخاب کرده اند.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سئوال که به چه کاندیدایی قطعا رای نمی دهید، ۳۵ درصد احمدی نژاد ، ۳۰ درصد ابراهیم رئیسی ، ۲۵ درصد قالیباف و ۱۰ درصد جلیلی را اعلام کرده اند.

همچنین ۷۸ درصد گفته اند که خواهان مذاکره با آمریکا هستیم.