مورد بسیار عجیب، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران:غلط کردند که گفتند چنین موضوعی را بپرسید!!!

خبرنگاران با برخی نماینده‌ها این سوال را مطرح کردند که: ۱- آیا شما ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن مجلس را گرفتید یا نه؟ ۲- اگر گرفتید، یعنی در تهران خانه نداشتید؟

در موردی بسیار عجیب، «عبدالحسین روح‌الامینی» نماینده تهران در مواجهه با پرسش خبرنگار تسنیم که این سوال را پرسیده، اولاً گفته است که «به تو چه؟» و سپس در پاسخ به اصرار خبرنگار تسنیم که بالاخره این مسئله‌ای است که مردم حق دارند بدانند، گفته است: در تسنیم غلط کردند که گفتند چنین موضوعی را بپرسید!

یادتان هست که سر ماجرای آقای درازهی، و فحاشی او در مجلس قبل چه غوغایی به پا شد؟ حالا آقای روح الامینی مجلس انقلابی هم را دیدیم.

درازهی یک شخص نیست، یک منطق و یک روح است.