موساد و اشاره به زمان مرگ خامنه ای/ قطعات پازل در حال تکمیل شدن

✍️محمد هادی بازیاری

اکانت توئیتری منتسب به موساد دو شب قبل در یک توئیت تامل برانگیز چنین نوشته است:

پس از مرگ خامنه ای قصد داریم اسناد بسیاری را از طبقه بندی خارج کنیم صبور باشید ارزش ۳ ماه انتظار را دارد

آیا موساد باز هم قصد غافلگیر کردن دنیا را دارد؟

توئیت موساد را با حذف فیزیکی سردار حجازی

و دعوت روحانی از ارتش به کودتا در کنار هم بگذاریم و

خرابکاری ها و انفجارها در نطنز و پارچین

تا نفوذ اسراییل در بالاترین سطوح امنیتی کشور

قطعات پازل در حال تکمیل شدن است