موضع آمریکا درباره تغییر تیم‌ مذاکره ‌‌کننده ایران: با تیم قبلی که آشنا بودیم نتوانستیم فاصله‌ها را کاهش دهیم چه برسد به …

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

یک مقام وزارت‌خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، درباره تغییر تیم مذاکره‌کننده ایران گفته: «اگر مذاکره کننده اصلی تغییر کند و ما همچنان نتوانیم با ایران گفت‌وگوی مستقیم داشته باشیم و آن‌ها با پارامترهای اساسی متفاوتی با آنچه ما مذاکره کردیم بیایند، به مشکل می‌خوریم».

ما حتی با مذاکره کنندگانی که با آن‌ها آشنا بودیم نیز نتوانستیم شکاف‌ها را از بین ببریم؛ اگر شما آن متغیرها را تغییر دهید، کاهش شکاف‌ها بعید است به سرعت اتفاق بیفتد».

این مقام ارشد آمریکایی گفته: «ما جدول زمانی نداریم ولی آماده‌ایم به میز مذاکره برگردیم اما گر آن‌ها نخواهند که به زودی به میز مذاکره بازگردند یا آنها بازگردند و موضع‌های ناسازگار با شرایط بگیرند بنابراین یعنی آن‌ها می‌خواهند برنامه هسته‌ای‌شان را ادامه دهند»

در هفته‌های اخیر محمد جواد ظریف جای‌ خود را به حسین امیرعبداللهیان داده و امیرعبداللهیان هم به‌جای عراقچی، که چهره‌ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران، بود، باقری ‌کنی، از مذاکره‌کننده‌های دوره سعید جلیلی و از مخالفان برجام، را به معاونت سیاسی وزارت‌خارجه برگمارده است.