موضوع فرار از کشور معاون احمدی نژاد صحت دارد؟

عبدالله پور، وکیل حمید بقایی:


پس از تصادفی که موکل بنده در غرب کشور داشت هم اکنون با اجازه و نظر پزشکی قانونی خارج از زندان در حال تکمیل روند درمان خود است.

درحال حاضر روند درمان موکل بنده در منزل انجام می‌شود و تا زمانی که پزشکان تشخیص دهند و او اجازه داشته باشد و در خانه و خارج از زندان می‌ماند.

برخی شایعات وجود دارد که بر اساس آن گفته شده از آن جایی که آقای بقایی غرب کشور تصادف کرده در حال خروج از کشور بوده است، اما اگر کسی قصد فرار از کشور را داشته باشد با خودروی شخصی خود این کار را انجام می‌دهد؟

آقای بقایی را همه می‌شناسند و او با خودروی شخصی خود به غرب کشور رفته بود؛ پس اینکه گفته می‌شود قصد فرار داشته عقلانی نیست.

موکل بنده در غرب کشور بزرگ شده و پدر او در کرمانشاه نظامی بوده است و به همین دلیل از فرصت به وجود آمده استفاده کرده تا به سفر برود و همان جا تصادف کرد و اکنون درخانه است.