میرحسین مرگ در حصر را به آزادی برای زندگی ترجیح داد / چه کسانی عامل ابتلای او به کرونا شدند؟

خبر مربوط به مثبت بودن تست کرونای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز گذشته روی شبکه اینترنت قرار گرفت.

با توجه به اینکه آنها در حصر هستند مردم میخواهند بدانند که آنها چگونه و در تماس با چه کسانی مبتلا به کرونا شده اند و اکنون در کدام بیمارستان بستری اند؟

عدم پاسخگوئی به این سئوالات این شبهه را در جامعه بوجود می آورد که مافیای قدرت از فرصت شیوع کرونا در کشور استفاده کرده و آنها را به قربانگاه این ویروس برده است.

آنها که هاشمی را استخر مرگ کردند، طبیعی است که هیچ فرصت و بهانه ای را برای تمام کردن کار میرحسین موسوی از دست ندهند.

مردی که آنچه در بیانیه های پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ نوشت و درباره آینده ریاست جمهوری احمدی نژاد برای چهار سال دیگر و فساد و تباهی نظام پیش بینی کرده تحقق یافت

و اکنون پیرانه سر ماندن در حصر را به رهائی از حصر با قبول شرط و شروط های حکومتی نمی پذیرد.

او میان مرگ در حصر و رهائی برای زندگی عادی اولی را انتخاب کرده است

و صد البته اگر فضائی برای آزادی سیاسی او فراهم آید بی شک نظرات خود را درباره اوضاع کنونی جامعه و نظام خواهد گفت.