میرحسین موسوی در مرکز قلب تهران

گفته میشود این عکس متعلق به زمستان سال گذشته است.

تصویر تازه‌ای از میر حسین موسوی عزیز ، که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و گفته می‌شود در بیمارستان قلب تهران و زمستان پارسال برداشته‌ شده.


✍️ دیدگاه شما 🙏