میرلوحی، عضو شورای شهر پنجم تهران : کسانی نامزد شهرداری تهران شده اند که ۶۹ هزار میلیارد بدهی نتیجه مدیریت آنها در گذشته بوده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعضو شورای شهر پنجم تهران گفت: نباید دوباره به عقب برگشت و با انتخاب درست افرادی مسئول، دلسوز و صادق دارایی شهر را حفظ کرد. ۶۹ هزار میلیارد بدهی میراث مدیریت تهران به سبک گذشته بود که حالا برخی از آنها نامزد شهرداری آینده تهران است. این طیف ضمن استقراض بسیاری از دارایی ها شهرداری را واگذار کردند و حالا با شعار دوباره به شهر برگشتند.

اعضای شورای شهر جدید تهران طی روزهای آینده شهردار این شهر را انتخاب می کنند با توجه به ترکیب اعضای شورای شهر که هر ۲۱ عضو از نزدیکان و مدیران قالیباف محسوب می شوند این احتمال وجود دارد که مدیریت گذشته که اکنون در شورای شهر حضور دارد همان شیوه ها و راهکارها را در پیش گرفته و راه برای تخلفات برخی مدیران باز شود.

به گزارش دیده بان ایران، محمود میرلوحی، عضو شورای پنجم تهران در گفت و گو با خبرنگار دیده بان ایران به در پاسخ به سوالی درباره رویکرد مدیریتی در پیش گرفته شده؛ گفت: آنچه که در تحقیق و تفحص و البته گزارشات از شورای شهر تهران در دوره های گذشته ارائه شد نشان می دهد که شفافیت در عملکردشان وجود نداشت. در حال حاضر نیز در دفاع از عملکردشان مدعی هستند که انجام پروژه ها و فعالیت های بزرگ آنها را ناگزیر به تخلف کرده است.

میرلوحی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه به جای پاسخگویی دفاع می کنند؛ نمی شود گفت که برای ساخت یک اتوبان ناگزیر به تخلف هستیم. کجای دنیا برای انجام کارهای بزرگ حتما تخلف می کنند. چرا باید برای اداره شهر ناگزیر به تخلف بود و یا باغات خود را قلع و قمع کرد.

وی افزود: نباید دوباره به عقب برگشت و با انتخاب درست افرادی مسئول، دلسوز و صادق دارایی شهر را حفظ کرد. ۶۹ هزار میلیارد بدهی میراث مدیریت تهران به سبک گذشته بود که حالا برخی از آنها نامزد شهرداری آینده تهران است. این طیف ضمن استقراض بسیاری از دارایی ها شهرداری را واگذار کردند و حالا با شعار دوباره به شهر برگشتند.

این عضو شورای شهر پنجم خاطرنشان کرد: در گزینه های مطرح برای شهرداری آینده تهران نام برخی افراد دیده می شود که نه تنها شفافیت در عملکرد و روزمه آنها دیده نمی شود و حتی ابهام هایی در رابطه با فعالیتهای اقتصادی شان وجود دارد. بنابراین از منتخبان شورای شهر ششم انتظار می رود که این افراد را در لیست خود به عنوان نامزد شهرداری آینده تهران قرار ندهند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم منتخبان شورای شهر ششم خارج از تمایلات حزبی و جریانی شهردار تهران را انتخاب کنند. باتوجه به ویژگی ها و الزامات پایتخت در انتخاب خود کاری کنند که دوباره دارایی های مردم و اموال عمومی به اطرافیان و نزدیکان شهردار حاتم بخشی نشود.

میرلوحی با اشار به جایگاه تهران به عنوان پایتخت کشور و تاثیرگذاری آن بر دیگر شهرها، خاطرنشان کرد: تهران استحقاق و ظرفیت توسعه همه جانبه را دارد اما مشروط بر اینکه مدیران جهادی، سالم، صادق، مسئول، قانون مدار و منضبط باشد. چرا روی صادق بودن افراد تاکید می شود به این دلیل که متاسفانه عملکرد برخی مدیران در دوره های گذشته باعث کاهش اعتماد عمومی به مسئولان و همچنین نهادهای اجرایی و خدماتی شده است.

میرلوحی در پایان گفت: قطعا افکار عمومی اجازه نخواهد داد که دوباره روند گذشته در مدیریت شهری تکرار شود و شاهد.