میزبانی هلال احمر ترکیه از ۴۰۰ معلول و یتیم در اولین سفره افطار در افغانستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – سازمان هلال احمر ترکیه در اولین سفره إفطار خود در شهر کابل أفغانستان از معلولین و یتیمان میزبانی کرد

سازمان هلال احمر ترکیه در اولین سفره إفطار خود در شهر کابل أفغانستان از معلولین و یتیمان میزبانی کرد.

ولکان جان کورال رئیس نماینده سازمان هلال احمر ترکیه در أفغانستان طی سخنانی در مراسم إفطار دیروز اعلام کرد نزدیک به یکسال است که به فعالیت های خود در این کشور ادامه می دهیم.

کورال ضمن اشاره به اینکه بعنوان سازمان هلال احمر ترکیه با فعالیت های کمک های انسانی به جای گیری در کنار مردم دوست و برادر أفغانستان ادامه می دهیم گفت : از اینکه در اولین سفره إفطار خود از ۴۰۰ نفر که اکثر آنان را کودکان یتیم، بی خانمان ها ومعلولین تشکیل می دهد، میزبانی کردیم، إحساس غرور و افتخار می کنیم.

نماینده سازمان هلال احمر ترکیه تاکید کرد : علاوه بر برنامه های إفطار ، با توزیع بسته های حاوی مواد غذایی سعی می کنیم تا به هزاران انسان نیازمند در سطح أفغانستان کمک های انسانی تامین کنیم.