میلاد عبادی پور شهروند لهستان شد / تغییر تابعیت ملی پوش والیبال واقعیت ندارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ صبح دیروز خبری در رسانه های خارجی مبنی بر تغییر تابعیت ستاره والیبال ایران مخابره شد که واقعیت ندارد.

به گزارش ایلنا، میلادعبادی پور در سه سال اخیر در تیم اسکرا بلهاتوف لهستان عضویت دارد و دیروز در سالگرد ۹۰ سالگی باشگاه اسکرا ، به میلاد عبادی پور کارت شهروندی و پاسپورت کشورلهستان اهدا شد.

یک خبرنگار لهستانی حوزه والیبال در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: اهدای کارت شهروندی و پاسپورت کشور لهستان به ملی پوش ایرانی تیم اسکرا بلهاتوف به معنای این نیست که او تغییر ملیت داده است ، عبادی پور همچنان در تیم ملی ایران بازی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اهدای کارت شهروندی به عبادی پور به این‌معناست که او دیگر بازیکن خارجی محسوب نمی شود ، در پلاس لیگا لهستان در هر تیم سه بازیکن‌ خارجی می توانند همزمان بازی کنند.