میپرسید چرا به عدالت نرسیدیم؟ ؛ جواب میدهیم!

✍️ علی نانوایی

صفحه اینستاگرامی وابسته به سایت خامنه‌ای‌دات‌آی‌آر و بیت رهبری، مصاحبه ای از مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی را بارگذاری کرده که ایشان در آن (احتمالا از عدالتخواهان) میپرسد «چرا به عدالت نرسیدیم؟» و بعد خود پاسخ میدهند که علت آن فرهنگ و دانش غربی و‌ نئولیبرالیسم بوده است.

آقای میرباقری به این سوال پاسخ نمیدهند که چرا با وجود ثروت و منابع طبیعی و خدادی بینظیر این مملکت، اما در شاخص های مختلف که بیانگر عدالت و برابری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و… است، از کشورهای با فرهنگ و دانش غربی و لیبرال، بسیار عقب افتاده تریم؟

اما از نظر ما، از عمده دلایل اصلی اینکه «چرا به عدالت نرسیدیم؟»، وجود حاکمیت قدرت مطلقه نامحدود ناپاسخگوی ناشفاف نظارت‌ناپذیر است.
قدرت مطلقه‌ای که جناب میرباقری و سایر ایدئولوگهای حکومتی، وظیفه مشروعیت‌بخشی و تقدس‌آفرینی‌اش را به عهده دارند و خود در تحکیم این وضعیت ناعادلانه، دخیل و شریک‌اند.

سیاستهای نئولیبرالی‌‌‌ای هم که جناب میرباقری میفرمایند، از جمله تعدیل ساختاری، تفسیریه اصل۴۴، واگذاری تعهدات دولت و کوچک‌سازی آن، خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی و… همه غالبا از فرامین حکومتی و سیاستهای کلی همان نهاد قدرت مطلقه بوده است، که حال عده ای به دنبال مقصر برای پیامدهایش میگردند.

برای برقرای مناسبات و قواعد عادلانه در جامعه، آنطور که آیت‌الله میرباقری میگویند نیازی به عظمت‌بخشی به افراد نیست و بلکه کاملا بالعکس. ما مطابق با آرمان انقلاب، نیاز به شأنیت‌بخشی به نقش و جایگاه ارادهمردم در اداره امور مملکت داریم. نیاز به شفاف، پاسخگو، نظارت‌پذیر و مقید کردن قدرت و محدود نمودن آن به خواست و رأی جمهور مردم داریم. نیاز به تمرکز زدایی و‌ توزیع قدرت داریم تا زمینه توزیع عادلانه ثروت و فرصتها، بین عموم مردم فراهم شود.

بنابراین، مدافعان قدرت متمرکز و نامحدود موجود و ایدئولوژی توجیه‌کننده آن که ادعای عدالتخواهی نیز دارند، اگر نادان نباشند، یحتمل فریبکارانی منتفع از وضعیت ناعادلانه موجود اند. عدالتخواهان درباری ای که خود از مناسبات رانتی و حامی‌‌پرورانه حول دستگاه قدرت مطلقه بهرمندند و صرفا نگران طغیان مردم برای تغییر این وضعیت شده اند.