می خواهند سید حسن خمینی را با احمدی نژاد حذف کنند!

شنیده ها

یک منبع مطلع در دفتر سید حسن خمینی موضوع همکاری وی و احمدی نژاد را در حوزه انتخابات تکذیب کرد.

این منبع مطلع هدف انتشار چنین اخباری را حذف سید حسن خمینی از جمع نامزدهای مطرح در میان اصلاح طلبان و آماده سازی شرایط برای جایگزینی برخی چهره های سیاسی دیگر به جای وی دانست.

این منبع در ادامه با اشاره به پس گرفتن ساختمان جنت آباد متعلق به موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی از دفتر احمدی نژاد و عدم حضور سید حسن خمینی در زمان حضور احمدی نژاد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ، از روشن بودن زاویه وی با احمدی نژاد خبرداد.

این منبع مطلع ، انتشار اخباری دال بر همکاری این دو نفر را پروژه انتخاباتی عنوان کرد.