ناتوانی شورای شهر انقلابی تهران از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

با آنکه در سومین هفته کاری شورای ششم قرار داریم اما هنوز اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا مشخص نشده است تا پیگیری وعده‌های کار تخصصی و حل مشکلات شهر آغاز شود.

ناتوانی از انتخاب اعضا و تشکیل کمیسیون‌ها، آن هم بعد از گذشت چند جلسه از آغاز به کار شورای ششم، در حالی است که معاونت‌های شهرداری تهران و حتی کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون‌ها معطل این انتخاب هستند.

مشخص نیست که آیا فهرست اصولگرایانه شورای شهر تهران به اندازه کافی عضو مناسب برای کمیسیون‌های تخصصی ندارد یا آنکه مشکل دیگری در کار است.

دیروز قرار بود بالاخره تکلیف اعضا کمیسیون‌ها مشخص شود اما رئیس ۸۰ ساله شورا به علت کسالت و شاید کهولت سن در خانه مانده بود و اعضای بی‌تجربه شورا هم معطل ماندند تا چمران حالش خوب شود و برگردد.

تعلل چند هفته‌ای در انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی که موجب تعطیلی کارها در معاونت‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه شده، در حالی است که این شورا وارد بررسی موضوعات کم‌اولویت‌تری همچون تقدیر از هیات‌های نمونه یا نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم عبدالعظیم حسنی شده است، اما همچنان در انتخاب اعضای کمیسیون‌ها تعلل می‌کند.