ناصر خادمی, شهروند ساکن بوکان به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطی روزهای گذشته, “ناصر خادمی”, شهروند ساکن بوکان واقع در استان کردستان, پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و اتمام مراحل بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, “ناصر خادمی”, شهروند ساکن بوکان, که ۱۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شده بود پس از انتقال به بازدشتگاه و اتمام مراحل بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

براساس این گزارش, اتهام منتسب شده بر” ناصر خادمی”, “فعالیت و عضویت در احزاب مخالف نظام” می باشد که وی از بابت این اتهام به مدت ۱۰ روز در بازداشتگاه تحت بازجوئی قرار گرفت. 

این شهروند اهل بوکان, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه نیروهای امنیتی به بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.