ناله‌ کردن‌ها برای کاهش انتظار از رئیسی ادامه دارد

شنیده ها

برخی رسانه ها برای کاهش انتظارات از رئیسی علی رغم وعده های متفاوتی که قبل از انتخابات برای جلب اعتماد مردم مطرح شده بودند ، نوشته اند : کسری بودجه امسال حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

این رسانه ها در ادامه مدعی شده اند : عجیب است دولت حسن روحانی در سال پایانی دولتش و در اوج فشارهای مالی کشور، بیشترین افزایش دستمزد را برای کارکنان دولت اعمال کرد!

رسانه های مذکور تاکید کرده اند : منابع تامین این افزایش حقوق‌ها مشخص نیست و تبعات خطرناکی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.