نامزد پوششی دیروز، نامزد کوششی امروز

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️سید مهدی قهرمانی، کارشناس شهری

مردی که با شعار “آمده ام تا زیر میز تبعیض و فساد بزنم” در ساعت ۱۰ و ۳۱ دقیقه صبح ۲۵ اردیبهشت به وزارت کشور رفت تا برای ریاست جمهوری ثبت نام کند، بعدها به نامزد پوششی معروف شد.

بعد از انتخابات هم دست به کار شد تا در زمره گزینه های شهرداری تهران قرار گیرد، بدون آنکه حتی یک روز تجربه مدیریت شهری داشته باشد یا دانش آموخته این حوزه باشد.

این حجم تلاش و کوشش او برای تبدیل صندلی مجلس به سکوی پرتاب برای پست های اجرایی آیا صرفا برای خدمت به مردم است؟

علیرضا زاکانی در سال ۱۴۰۰ یا به صندلی پاستور چشم دوخت یا به وزارتخانه یا به کرسی بهشت در شهرداری تهران.

شاید به خاطر همین تلاش ها بود که طرحی ناپخته از مرکز پژوهش ها که زیرنظر او اداره می شود به صحن مجلس رفت و طرح صیانت نام گرفت و اعتراض گسترده اجتماعی را موجب شد.

علیرضا زاکانی به جای آنکه در اندیشه مناظره های آتشین ریاست جمهوری یا در فکر نوشتن برنامه برای شهرداری تهران باشد، بهتر نبود روی کار خود و تهیه طرحی بهتر برای صیانت از مردم در فضای مجازی می بود؟

اگر او به شهرداری تهران برسد، قطعا با هدف نامزدی ریاست جمهوری در ۱۴۰۴ وارد شهرداری می شود و عملا طی ۴ سال آینده با هدف انتخاباتی به صندلی بهشت تکیه خواهد زد.

کسی که صندلی نمایندگی مجلس و ریاست مرکز پژوهش ها برایش قانع کننده نیست، قطعا به صندلی شهرداری تهران هم به عنوان سکوی پرش نگاه می کند.

اعضای منتخب شورای ششم اگر او را انتخاب کنند، احتمالا با او هم داستان هستند و خدمت به مردم، آخرین چیزی است که ذهن آنها را به خود مشغول کرده است.