نامه‌های شورای وحدت برای دعوت از ۶ کاندیداهای احتمالی؛ خبری از سعید محمد نیست

شنیده ها

در حالیکه منوچهر متکی قبلا گفته بود غیر از رضایی، قالیباف و رئیسی، شورای وحدت به چند کاندیدای دیگر نیز نامه‌نگاری خواهد داشت، دیروز، نیره قوی، سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان، از ارسال نامه این‌بار به سعید جلیلی، قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد خبر داد.

در حالی که در فضای مجازی، سعید محمد شرایط بسیار بهتری نسبت به برخی دیگر از کاندیداهای اصولگرا دارد، اما در هیچ جایی، خبری از ارسال نامه شورای وحدت به او نیست.

تحلیلگران معتقدند هجمه‌های اخیر علیه سعید محمد حساب شده بوده و در این ماجرا نیز تاثیر داشته است.