نامه آیت الله محمود امجد فقیه معترض به حاکمیت در هجرت به آیت الله جوادی آملی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامآیت الله محمود امجد فقیه معترض به حاکمیت در هجرت به آیت الله جوادی آملی ، در رابطه با سخنان وی در دیدار با ابراهیم رئیسی ، تذکراتی را بیان نموده است.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است :

بسم الله الرحمن الرحیم

هو المحمود

جناب آقای جوادی!

این چند سطر را از باب ادای وظیفه ، خطاب به شما می نویسم بلکه لطف حضرت حق، صحبت عهد قدیم و سابقه محبت و احترام ، زمینه استماع را فراهم آورد.

اینجانب در طول ۵۰ سال رفاقت، همواره کمالات و فضایل شما را ستوده ام و امید داشتم که این فضایل به کار دین و دنیای مردم بیاید.

لکن صد افسوس که تا دیروز باید بار غم و شرمندگی از سکوت کردن دوستانم را بر دل می کشیدم و امروز دریغ گویان باید بنشینم و دست بر زانو زنم و تماشا کنم فردی مانند شما چگونه آبروی خود را که آبروی روحانیت شیعه و وام دار نام های پاک و با عظمت است، تقدیم ارباب بی مروت دنیا و خرج تحکیم پایه های ظلم و جور می کند!

از آن جگرسوز تر این که ناباورانه به چشم خود ببینم شما که عمری به درس قرآن گذرانده اید، در دیدار و گفتگو با رییسی که به آن وضع مفتضح او را بر منصب نشاندند، لفظ و معنای کلام خدا را پیش پای حکومت جور، ذبح می کنید! وین عجب که باید به جگر سوخته ، تماشا کنم که خوف و پروایی هم از این تحریف ها ندارید!

آقای جوادی!

حقا نمی دانم چگونه طاقت بیاورم که شما ، معنای بلند قرآنی
” انتم الاعلون” را به پای این حکومتی می ریزید که بی آبرویی های اخلاقی و سیاسی آن تمام سرمایه های انسانی و تاریخی شیعه را پیش چشم جهانیان به نابودی کشانده است و هر سیاست و روش و منش آن سبب سرافکندگی مومنان است!

دردم از این است که شما خوب می دانید ” انتم الاعلون” را خداوند در حق پاکانی فرموده که عقیده و ایمان زلال را با عمل صالح همراه کرده اند و به حق اتکال دارند، نه برای غارتگران و ظالمان و جباران و سفاکانی که با ذلت تکیه بر چین و روسیه و پول نفت و گاز این مردم دارند و باز پا بر گلوی همین مردم گذاشته اند و جواب هر اعتراضی و بلکه این روزها هر استغاثه ای را با گلوله می دهند و اتفاقا حاصل تمام آن فداکاری ها و شهید دادن ها را غصب کرده و به تاراج دنیاطلبی خود برده اند….
آقای جوادی!

پیش از این و بعد از فجایع ۸۸ هم شبیه این پیام را به طور خصوصی به شما -که خاطرتان برایم عزیز است – فرستاده بودم که امروز اگر امرار معاش از راه فعل قبیحی مثل دایر کردن قمارخانه و روسپی خانه صورت پذیرد، شرف دارد بر قبول مناصبی نظیر امامت جمعه در این حکومت و امروز با قاطعیت تاکید می کنم که قطعا شرف دارد بر فقه فروشی و قرآن فروشی؛ علی الخصوص که حاصل آن تقویت ظلم باشد.

و تقاضا می کنم اگر هنوز از آن اعتقاد و محبت قدیم چیزی در دل شما باقی هست، این هشدار برادرانه مرا بشنوید که این جائران و بازیگران بر سر آن هستند که حمام خون به راه اندازند و این خونریزی را مستند به قول و فتوای شما کنند.تا فرصت هست خود را از این مهلکه بیرون کشید.

آقای جوادی !

برای شما همچنان از سر صدق دعا می کنم و التجاء به درگاه حضرت حق می برم که انقطع الرجاء…ای کاش فرزندتان آقا سعید و اطرافیانتان حق دوستی را که همان صادق بودن است با شما به جا می آوردند تا امروز مردم شاهد از دست رفتن یکی از بهترین پرورده های حوزه نمی بودند…

خیرخواه همه

محمود امجد

مرداد ماه ۱۴۰۰ مطابق با ذی الحجه ۱۴۴۲