نامه اصولگراها به رهبری : لازم نیست برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، تبلیغ شود!!

طبق اخبار موثق دریافتی برخی از اصولگرایان طی نامه به رهبری از وی خواسته اند : لازم نیست برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، تبلیغ شود!!

اخیراً برخی رسانه‌های منتسب به جبهه پایداری مدعی شده بودند در جریان اصولگرا تحلیلی مبنی بر «پیروزی به قیمت کاهش مشارکت» وجود دارد

بر اساس این تحلیل این دسته از اصولگرایان معتقدند نیازی به تبلیغ مشارکت بالا نیست و در این زمینه به رهبری هم نامه داده‌اند تا تبلیغی در این زمینه نشود.

این در حالی است که رهبری به تازگی تأکید کرده که انتخابات پر شور و انتخاب اصلح و صحیح علاج دردهای مزمن کشور است.

✍️ دیدگاه شما 🙏