نامه دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی چرا باید «محرمانه» باشد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_نخستین نشست سخنگوی جوان شورای نگهبان با حواشی جالبی مواجه شد که یکی از آنها نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره دلایل ردصلاحیت او بود.

هادی طحان نظیف در نخستین نشست خود با خبرنگاران تحت عنوان سخنگوی شورای نگهبان حاشیه ساخت. به ایت ترتیب که او در پاسخ به سوالی درباره درخواست علی لاریجانی برای شفاف‌سازی دلایل رد صلاحیتش نیز گفت: مواردی را که آقای لاریجانی درخواست دادند به ایشان منعکس شده است.

اما ساعتی پس از این ادعا علی لاریجانی به سبک چند ماه اخیر در توییترش خطاب به شورای نگهبان و طبعاً سخنگوی جدیدش نوشت: “مرحمت فرمایید مهر محرمانه نامه دلیل عدم احراز صلاحیتم را بردارید.”

اما سوالی که در این مطرح می شود این است که چرا نامه دلایل ردصلاحیت یک نامزد باید محرمانه باشد؟

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۷۸/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۵۴ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۸ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۵۳ آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات را بشرح زیر تصویب نمودند:

قسمت اول ـ طبقه بندی اسناد:

ماده ۱- اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهارطبقه تقسیم میشوند:

طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند.

طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.

طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن کند.

طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه درطبقات سوم و چهارم قرار میگیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوانمحرمانه مشخص میشود).

حال با توجه به این تعریف باید دید که افشای توضیح دلیل ردصلاحیت علی لاریجانی کدام موارد را با اخلال مواجه می کند که نامه شورای نگهبان به او باید در طبقه بندی محرمانه تعریف شود.