نامه سرگشاده به خامنه‌ای: دیدارمان بزودی در خیابان‌ها!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ هاشم خواستار، معام دربند در نامه‌ای سرگشاده از زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به خامنه‌ای نوشت: با این‌همه اعدام و زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و اعتیاد و طلاق و فحشا و فساد، هنوز نمی‌خواهید باور کنید که چه بلایی بر سر ملت ایران آورده اید؟ ملت جواب شما را به‌زودی در خیابان‌ها با مشت گره کرده خواهند داد!


وی در ادامه نوشته است: زندان را برایم زندان در زندان کرده‌اید. که در سه جا تلفنم با خانواده را کنترل می‌کنند. مأمور مرا از اتاق به دفتر سرپرستی برده که در حضور رئیس بند یا افسر نگهبان تلفن بزنم، همین تلفن را حفاظت زندان و اداره اطلاعات نیز کنترل می‌کنند.


هاشم خواستار همچنین درباره سیاست خارجی خامنه‌ای نوشته است: سیاست خارجی شما هم‌چون آلمان هیتلری با آن توان نظامیش که دنیا را به آتش و خون کشید و شما با توان نظامی‌تان خاورمیانه را به آتش و خون کشیده‌اید….


این زندانی سیاسی در بخش پایانی نامه‌اش از شکنجه‌گاه و زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به ولی فقیه نوشته است: بوی تغییر به مشام نیروهای سرکوبگر رسیده و برای آنها هم مسلم شده که تغییر در راه است.

✍️ دیدگاه شما 🙏