نامه سرگشاده صادق زیباکلام به رئیس جمهور|۲۱آبان ۱۳۹۸


منبع: کانال تلگرامی تحلیل زمانه

جناب حجت الاسلام آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
باسلام و تحیات

سخنانتان در یزد، صرفنظر از صحت و سقم آن، نوشدارو بعداز مرگ سهراب بود. زمانی آن‌ها را گفتید که کسر عظیمی از آنان که بشما رای دادند از هر چه صندوق رای و انتخابات است ناامید شده‌اند. بسیاری از آنان نه بشما و به پیشینه‌تان امیدی داشتند و نه اعتقادی به شرکت درانتخابات.

مع ذالک اصرار و تکرار بنده و دیگران که بجز«صندوق‌رای» گزینه دیگری برای تغییر و اصلاح مملکت نداریم، آنان را ترغیب نمود که درانتخابات شرکت کرده و بشما رای دهند.

بشما رای دادند برای «رفع حصر»، «آزادی زندانیان سیاسی»، «استقلال قوه قضائیه»، «آزادی بیان»، «آزادی فرهنگ»، «هنر»، «سینما» و «ادبیات» ازحصارحکومتی، بشما رای دادندکه جلوی پرونده سازی علیه منتقدین حکومت ببهانه های «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»و «نشراکاذیب» گرفته شود.
بشما رای دادند که سه رکن فراموش شده دمکراسی، «انتخابات آزاد»، «محدودیت قدرت حکومت به‌قانون»و«پاسخگو بودن آن» تحقق یابد.
بشما رای دادند که «آمریکا ستیزی»،«صدورانقلاب»، «اصراربرنابودی اسرائیل» و آرزوی مرگ این و آن را که چهل سال است تیشه برریشه منفع ملی‌مان زده را کناربگذاریم.

جنابعالی نه مهاتماگاندی بودید نه نلسون ماندلا یا مصدق وبازرگان. اما ازشما توقع داشتیم که به بیست وچهارملیون رای احترام گذارده ودست کم نشان می‌دادیدکه با آن سیاستها همراهی نمی‌کنید. اما شما چه کردید؟همراهی همه جانبه با ارکان قدرت.

زبانم مو درآورد ازبس بشما التماس کردم چرا واقعیت‌ها را با مردم درمیان نمی‌گذارید؟ چرا با مردم مثل کودکان برخورد می‌کنید؟ آنقدرها طول نکشید که بی‌توجهیتان بسیاری از رای‌دهندگان را از انتخاب شما و اساساً شرکت درانتخابات پشیمان ونامید کرد. اگرآن‌همه بشما اصرارمی‌کردم بواسطه آن نبود که بی‌اعتباری شما من راهم بی اعتبارمی‌ساخت. من قبل و بعد ازشما یک معلم ساده بیش نیستم. چیز زیادی ندارم که نگران ازدست دادنش باشم. اصرارم بواسطه آن بود که همچنان معتقدم بجز«صندوق رای»، هیچ گزینه دیگری برای برون رفت ازوضعیت نامطلوب فعلی نداریم.

اماشما وتندروها آنچنان بلایی برسر «صندوق رای» آوردید که فکر دعوت مردم به شرکت درانتخابات عرق سرد برپیشانی ام می‌نشاند. شما وتندروها نشان دادید که امثال صادق زیباکلام که بعد ازخداوند متعال همه امیدشان برای اصلاح وتغییربه «صندوق رای» هست،چقدرساده اندیشند.

ایام بکام باد
صادق زیباکلام
بیست‌ویکم آبان ۹۸