نامه ظریف به رهبری؛ جلوی خروج از پروتکل الحاقی را بگیرید!

۲۱ فوریه زمانی است که چنانچه تحریم‌ها رفع نشود ایران طبق مصوبه مجلس باید از پروتکل الحاقی خارج شود. این یعنی شاید باید از اوایل اسفند منتظر خیلی چیزها باشیم.

سوم اسفندماه آخرین زمان است. خروج از پروتکل الحاقی معانی متفاوتی به خود می‌گیرد یکی از آنها این است که ایران دیگر الزامی ندارد تا به بازرسان آژانس، بابت بازدید از مناطق موردنظر اجازه دهد و البته بسیاری از تعهدات دیگر را نیز نسبت به جامعه بین‌الملل نخواهد داشت.

بسیاری خروج از پروتکل الحاقی را فراتر از خروج ایران از برجام تلقی می‌کنند با توجه به اینکه کشورمان در سال ۸۲ یعنی قبل از وقوع هر برجامی پروتکل الحاقی را پذیرفته بود، از این بابت خروج از آن بی‌شباهت به بازگشت به قبل از توافقی که در تیر ۹۴ به ثمر نشست، نیست.

گویا محمدجواد ظریف نامه نگاری جدیدی را با رهبری درباره قانون مجلس داشته است.

وزیر خارجه در نامه نگاری به رهبری نسبت به اجرای قانون اقدام راهبردی علیه تحریم ها نوشته که اجرای این قانون برای کشور مضر بوده و بهتر است با دستور شما متوقف گردد!

✍️ دیدگاه شما 🙏