نباید لحظه ای از ریشه کنی بنیادگرایان و واپس گرایان حکومت اسلامی طالبان غافل شد

✍️مجید بهمن زاده

هنوز هم باگذشت بیش از هفتاد سال، بوی خون وآتش از افغانستان، این پاره تن تمدن ایرانی وپارسی به مشام می رسد و رجاله های واپسگرا و وارثان ملاعمر و ابوبکر بغدادی و بن لادن در سایه شوم نفرت پراکنان منطقه گرد هم آمده اند تا با سودای تشکیل حکومت اسلامی و برپاکردن عمارت دینی به سبک و سیاق خلفای اموی وعباسی خونخوار وخونریز صدراسلام، بار دیگر مردم افغانستان را به بند جهالت و قساوت بکشند و با بازخوانی مجدد روایات شوم و مشمئز کننده از ابن تیمیه وحسن البنا، پلی از تار وپود توحش وشقاوت ایجاد کنند و زنان و مردان مظلوم افغانستان را که اندکی سرمست تجربه آگاهی، آزادی و برابری حقوق زن ومرد شده بودند را چون قربانیان مسلخ و از فراز آن پل شیطانی، به دوران به اصطلاح طلایی حکومت اسلامی بازگردانند.

حکومت هایی که بدون هرگونه مشروعیت و مقبولیت و با ترکیبی از نیت های پلید انحصارطلبان وکرسی نشینان فرصت طلب شریعت با زور شمشیر و مرگ خود را بر بشریت تحمیل می کردند و تفاوتی با لشگریان صلیبی در قرون وسطی ندارند .

و هزاران افسوس که بازهم با حمایت قدرت های شرق و غرب و نیت های شوم و پلید قدرتمندان منطقه، اژدهای هفت سر حکومت اسلامی طالبان وداعش در افغانستان سر از خاک قبرستان های متروک خلفای اسلامی سر برآورده و در تلاش است تا با ایجاد رعب و وحشت، انسانیت ،امید و آزادی خواهی مردم افغانستان را مرعوب خود کند .

لذا دیدن مردان قهرمان و بویژه زنان غیور افغان که برای صیانت ازحریم انسانیت و آزادی خود سلاح بردست گرفته اند، جای بسی امید و افتخار است و این پیام را به تمامی نفرت پراکنان منطقه می دهد که مرگ سرخ وپرافتخار، بسیار شریف تر وشیرین تر از حیاتی خفت بار در سایه حکومت اسلامی طالبانیسم وداعش است وتاریخ افغانستان و گسترده تمدنی ایران بزرگ همواره از این مدافعان آزادی وانسانیت به بزرگی یادخواهد کرد و بنده اطمینان دارم که تمامی مردم ایران و آزادگان جهان، در این مبارزه بزرگ و ارزشمند با منادیان توحش، جهل و واپسگرایی، همواره یار و همراه و غمخوار مردم افغانستان خواهند بود .

اگرچه طالبان و اندیشه داعشی، تعداد زیادی از دختران وپسران دانشجوی افغان وعراقی وسوری را برای ایجادرعب و وحشت سربرید و بسیاری را با بمب ازبین برد، اما واقعیت غیرقابل تغییر این است که مردم منطقه و بویژه جوانان خاورمیانه، با شناختی که از نظامهای آزاد ومردمی چون جمهوریت و درسایه دموکراسی و آزادی خواهی بدست آورده اند، دیگر هیچگاه در برابر بازگشت حاکمیتی تحت عنوان حکومت اسلامی که نماد استبداد خلفای صدراسلام است، تسلیم نخواهند شد، ساختاری که تمامی مقدرات یک جامعه را دراختیار یک فرد ویا عده ای معدود قرار خواهدداد واقلیت فاقدمشروعیت ومقبولیت را با قهر وغلبه برجان ومال و ناموس اکثریت مسلط خواهد کرد .