نبرد ایران و اسراییل به درون خاک اسراییل کشانده شد

✍️محمد ارسلانی

اسماعیل قاآنی ۴۸ ساعت قبل از ضربه زدن نیروهای مقاومت به اسراییل به طور ۲۴ ساعته و همیشگی خبر داد
نبرد بین سپاه و اسرائیل به واسطه برخورداری ایران از گروه های مختلف و متعدد نیابتی در منطقه
ظاهرا در حال ورد به یک فاز جدید می باشد ، نبردی که کشورهای منطقه را درگیر آن خواهد کرد
سپاه که طی یک ماه گذشته شاهد ضربات کاری اسراییل به مواضع حساس و نظامی و هسته ای ایران بوده
و با چالش جدی نیروهای نفوذی اسراییل در سطوح بالای امنیتی و فرماندهی خود روبروست
سعی خواهد کرد به کمک نیروهای موسوم به مقاومت که بازوهای عملیاتی سپاه در منطقه هستند
صحنه نبرد را به درون خاک اسرائیل بکشاند
انفجار عظیم در یکی از مراکز مهم موشکی اسراییل
که روز گشته رخ داده است شاید شروع این نبرد احتمالی باشد
نبردی سپاه و حاکمیت در بعد نظامی با اسراییل
هرگز تامین کننده منافع ملی ایرانیان نخواهد بود
ایران و ایرانی به جنگ با دنیا نیاز دارد
ایران امنیت اقتصادی میخواهد که سالهاست از مردم ایران دریغ شده است