نبرد دریایی ایران و اسرائیل

محمد ارسلانی

گزارش های متعددی از حمله موشکی به یک کشتی ایرانی
در دریای سرخ به نام کشتی ساویز شنیده میشود
منابع مختلف اسراییل را عامل حمله موشکی به این کشتی می دانند
این حمله میتواند پاسخ حمله اخیر ایران به یک کشتی باری اسراییلی باشد
جبهه نبرد بین ایران و اسرائیل از خاک سوریه و عراق و لبنان و ایران
دارد به سمت نبردهای دریایی هم کشیده میشود
ایران از نظر قدرت نظامی در دریا در چند سال اخیر پیشرفت های زیادی داشته است
به نظر می رسد استراتژی جدید اسراییل ضربه زدن به قدرت دریایی ایران باشد
ادامه این نبرد با توجه به نیروی هوایی و قدرتمند اسراییل می تواند
باعث زمینگیرشدن نیروی دریایی ایران و وارد آمدن صدمات سنگین به آنها باشد

✍️ دیدگاه شما 🙏