نتایج دقیق تر انتخابات!

شنیده ها

در حالیکه بیش از نیمی از مردم در انتخابات شرکت نکردند، پیروز میدان توانست پس از حذف تمامی رقبای جدی خود از سوی شورای نگهبان و با تبلیغات گسترده رسانه های رسمی و غیررسمی تنها ۳۰ درصد رای واجدین شرایط را کسب کند!

۱- تحریم انتخابات: ۳۰ میلیون و هفتصد هزار رای معادل ۵۱.۷۸% درصد

۲- ابراهیم رئیسی: هفده میلیون و هشتصد هزار رای معادل ۳۰.۰۱ درصد

۳- آرای باطله: چهار میلیون و صد هزار رای معادل ۶.۹۰ درصد

۴- محسن رضائی: سه میلیون و سیصد رای معادل ۵.۵۶ درصد

۵- عبدالناصر همتی: دو میلیون و چهارصد رای معادل ۴.۰۵ درصد

۶- قاضی زاده هاشمی: یک میلیون رای معادل ۱.۷ درصد