نتیجه‌گیری معیوب از انتخابات شورایاری‌ها

✍️جواد روح

🔺رئوف طاهری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی برای “راهبرد”، در نقد یادداشت دکتر مهدی نوربخش با عنوان: “زنگ خطر انتخابات شورایاری‌ها”؛ نوشت:

🔺تحلیل دکتر نوربخش از میزان مشارکت مردم در انتخابات شورایاری‌های تهران به‌کلی معیوب و نتیجه‌گیری‌های ایشان فاقد معنا و مبنای جامعه‌شناسانه و آماری است.

🔺تحلیل و جمع‌بندی ایشان چنان یکجانبه‌نگرانه است که پیش‌پاافتاده‌ترین مفروضات را یا فراموش و یا واقعیات را جابه‌جا کرده‌اند:

🔺١. مفروض است که این انتخابات یک هفته‌ای هم تبلیغ نشده بود.

🔺٢. تجربه‌ای مقدماتی از این دست بود.

🔺٣. غیرسیاسی‌ترین انتخابات بود.

🔺۴. در سلسله مراتب انتخاباتی از نظر اهمیت و حساسیت نسبت به سایر انتخابات، در رتبه چهارم قرار داشت.

🔺۵. در شهری بر گزار می‌شد که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس‌ششم در آن ۴٧درصد و در مجالس بعدی ٣٢،٣٠و ۴٨درصد بوده؛ ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری٩۶ نزدیک ٧٠درصد بوده است.

🔺۶. تحلیلگر بدون بایاس علی‌القاعده نمی‌تواند هیچ نتیجه قابل.اتکایی از میزان مشارکت ١۵درصدی تهران در انتخابات شورایاری‌ها به‌دست دهد.

🔺٧. اما، جابه‌جایی واقعیت از جای اصلی خود (واقعیت ازجابه‌درشده)؛ اینکه همه می‌دانیم وقتی خاتمی آن سخنرانی مورداستناد آقای نوربخش را انجام می‌داد؛ به‌هیچ‌وجه در پس‌ذهن‌اش انتخابات شورایاری‌ها مطرح نبوده است تا نتیجه‌ای شتابزده از این دست تحلیل‌ها برای نشان دادن شور و شعف از بابت افول قدرت نفوذ خاتمی (ولو در قالب دلالت به عبرت‌گیری) از آن گرفته شود.

🔺٨. ارزیابی علیرضا رجایی از موقعیت جاری خاتمی مناسب‌ترین پاسخ یک ملی – مذهبی منتقد اصلاح‌طلبی درون‌مرزی به کنشگر ایضا متناظر بیرون گود ایستاده است.

🔺٩. علیرضا رجایی با وجود حفظ فاصله انتقادی خود با اصلاح‌طلبان و عدم‌ شرکت در انتخابات ٩٢ و ٩۶ در مورد خاتمی گفت: “آقای خاتمی همچنان از وزن تعیین‌کننده‌ای برخوردار است و اصولا حضور او موج اجتماعی روشن و وأضحی ایجاد می‌کند. اگر غیر از این بود، این همه فشار و سختگیری نسبت به او معنایی نداشت”.