نجات ۵۰ پناهجو در آبهای نزدیک به سواحل ازمیر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ۵۰ مهاجر که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند، در آبهای نزدیک به سواحل شهرستانهای دیکیلی و فوچا در استان ازمیر ترکیه، نجات داده شدند.

به گزارش ت رت فارسی، ۵۰ مهاجر که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند، در آبهای نزدیک به سواحل شهرستانهای دیکیلی و فوچا در استان ازمیر ترکیه، نجات داده شدند.

در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور مهاجرین در یک قایق لاستیکی در آبهای نزدیک به سواحل دیکیلی استان ازمیر، کشتی نیروهای گارد ساحلی به منطقه اعزام شد.

۲۹ مهاجر در یک قایق پلاستیکی که گفته میشود از سوی نیروهای گارد ساحلی به آبهای ترکیه رانده شده بودند، نجات داده شده و به بندر منتقل کرد.

۲۱ پناهجو که  که از سوی نیروهای یونانی به ترکیه رانده شده بودند نیز در شهرستان فوچا در ازمیر از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات داده شدند.