نزاع انتخاباتی لشکر نظامیان آشکار شد: نزاع سپاه با سعید محمد بر سر قالیباف

شنیده ها

یک لشکر سپاهیِ نظامی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اند.

اینها باید با هم برای کسب رأی رقابت کنند.

معاون سیاسی سپاه می گوید سعید محمد به دلیل تخلف عزل شد،

سیعد محمد پاسخ داده «پاسدار یدالله جوانی» سخنگوی سپاه نیست و با توجه به گرایشات سیاسی اش این مواضع شخصی را گرفته است.

برخی منابع معتبر گفته اند که سعید محمد چند ماه پیش گزارشی داخلی در مورد فعالیت های قرارگاه خاتم الانبیا تهیه کرده بود که در آن فسادهای قراردادهای قالیباف در دوران شهرداری با قرارگاه خاتم الانبیا نیز ذکر شده بود.

گویا او این گزارش را به چند نهاد ارسال کرده و همین موجب برکناری او شده است.

انتخابات بدون نزاع و افشاگری نخواهد بود و محدود به این دو هم نخواهد شد.