نزدیک شدن حزب موتلفه به تندروها

حزب موتلفه که در چند سال گذشته میانه‌روی را در پیش‌گرفته بود این روزها با همراهی احزاب تندرویی مانند پایداری در حال تغییر استراتژی است.

به گزارش نگام، حزب موتلفه از سه ماه پیش تاکنون ۴۰ جلسه با حزب پایداری که از احزاب تندرو ایران به شمار می‌روند داشته است.

در زمانی که حبیب‌الله عسکر اولادی از اعضاء پرنفوذ موتلفه در قیدحیات بود ،  این حزب مشی میانه روی را اتخاذ نموده بود تا جایی که عسکر اولادی در خصوص وقایع سال ۸۸ اظهارداشته بود که موسوی و کروبی را اهل فتنه و مجرم نمی‌داند. وی با انتقادات تندی نسبت به احمدی‌نژاد و شیوه مدیریتی وی داشت.

هدف حزب موتلفه -که پشتوانه مالی بسیار خوبی دارد – از ائتلاف با یکی از تندروترین احزاب اصولگرا،فراهم آوردن زمینه حضور مجدد احمدی‌نژاد در انتخابات است.

قدم اول در این راه تشکیل ائتلافی بزرگ‌تر با احزاب همسو و پیروزی در انتخابات مجلس است و تاکنون دراین‌ مسیر تلاش‌های گسترده ای انجام‌گرفته است.