نسرین ستوده، شکایت خود از مقیسه، رئیس شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به مسئولین زندان تحویل داد.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – نسرین ستوده، شکایت خود از مقیسه، رئیس شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به مسئولین زندان تحویل داد.

بنقل از صفحه فیسبوک رضا خندان، همسر خانم نسرین ستوده: او در متن شکایت خود، قاضی پرونده‌اش را متهم به نشر اکاذیب کرده است.

مرجع رسیدگی کننده به شکایت او دادگاه انتظامی قضات خواهد بود.

روزهای پایانی سال ۹۷ رئیس شعبه‌ی ۲۸ در مصاحبه‌ای با خبرنگاران رسمی کشور حکم ۳۳/۵ حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق او در پرونده‌ی دوم‌اش را ۷ سال اعلام کرده بود.

در این مصاحبه ۷ اتهام او را به ۲ اتهام تقلیل داده و اتهام توهین به رهبری را بدون این که چنین اتهامی در پرونده‌ی او وجود داشته باشد در مصاحبه‌اش گنجانده بود.