نسل جدید، قرار ما با انقلاب این نبود

✍️نصرت الله محمودزاده

دیروز بیعت نمایشی دولت جدید با امام در کاخش و مردم فقیر اهواز در کوخ‌ها چقدر دردناک بود.

یک دین دوشقه شده بین عوام و خواص.

آیا نمی‌خواهید بدانید که چرا در سال ۵۷ با امام خمینی بیعت کردیم؟

در آن زمان خبری از اشرافی‌گری مذهب و ولع قدرت بین خواص نبود. حتی خرافات و تملق هم در این حد جولان نمی‌زد.

آیا هم‌اکنون خواسته شما همان رویاهای ما در سال ۵۷ از زبان امام نیست؟

پس بخوانید تا بدانید چرا انقلاب کردیم و این‌همه ما را سرزنش نکنید.

 • همه در اظهار نظر خود و در بیان عقاید خود آزادند.
 • مطبوعات در نشر حقایق و واقعیات آزادند.
 • اگر کسی حتی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می‌شود.
 • وقتی دولت اسلامی تشکیل شود، جمهوری متکی به آرای اکثریت خواهد بود.
 • عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است.
 • قانون، عقل و حقوق بشر حکم می‌کند که سرنوشت و اختیارات دست مردم باشد.
 • رأی ملت متَّبع است، ولو به ضرر خودشان باشد.
 • برخلاف نظام سلطنتی، مقامات مادام‌العمر نیست و طول مسئولیت آنان محدود خواهد بود.
 • روحانیون خود حکومت نخواهند کرد و وظیفه آنان ارشاد دولت‌ها است.
 • حکوکت اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.
 • می‌‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه‌اینکه برگردیم به ۱۴۰۰ سال پیش.

ای نسل جدید؛ باور کنید قرار ما وعده‌های بالای امام خمینی بود، نه اینکه کابینه جدید در بدو شروع کار در کاخ امام گزارش دروغ بدهند‌.

ضمنا، نسل ما یک عذرخواهی به شما بدهکار است، زیرا قبول داریم که در اثر نهادینه نکردن این آرمانها، جمعی انقلابی‌نما حاکم شدند.

هیچ انقلابی بدون ویرایش، بالنده نخواهد شد.

شهدا، ما را ببخشید که امانتدار خوبی نبودیم.