نشانه‌هائی که شاید آغاز آشتی نظام با مردم باشد

چند رویداد دنباله دار، می خواهد بگوید که حکومت تن به تغییراتی در عرصه سیاسی داده است.

نخستین نشانه این تغییر با قبول دیدارهای سیاسی شیخ مهدی کروبی و سپس اجلاس روحانیون مبارز به رهبری خاتمی و موسوی خوئینی ها و قبول انتشار خبر آن آغاز شد.

سپس آزاد کردن نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران از زندان این گمان را که حکومت در حال قبول تغییرات سیاسی است تقویت کرد و گفتگو رئیس زندانها و مسئول حکومتی حقوق بشر با نرگس محمدی در زندان قرچک و متعاقب این گفتگو، از زندان بیرون آمدن وی بر این تقویت مهر تائید زد.

در فاصله چند روز “محمد حبیبی” عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان پس از ۹۱۵ روز از زندان آزاد شد. او در تجمع صنفی معلمان در اردیبهشت ۹۷ دستگیر و به زندان محکوم شده بود.

این خبر را اعلام و انتشار لیست عفو شماری از دراویش گنابادی که تبعید شده بودند کامل کرد.

این روند با اعلام خبر برکناری “مقیسه” و “زرگر” دو قاضی تایید کننده احکام بازجوهای اطلاعات سپاه درباره بازداشت شدگان سیاسی ادامه یافت.

این خبر نیز همزمان شد با پایان ممنوع التصویری محمد خاتمی.

آزاد شدن نشان دادن تصویر محمد خاتمی در یکی از برنامه های تلویزیونی بنام “مسابقه شبکه افق” البته در همین برنامه تصویر هاشمی رفسنجانی نیز نشان داده شد که این نیز در سالهای پس از انتخابات ۸۸ ممنوع بود.

آیا اینها نشانه هائی است برای رفتن به سوی انتخاباتی در سال ۱۴۰۰ مغایر انتخابات فرمایشی مجلس یازدهم؟

ادامه این روند میتواند نشان آن باشد که سرانجام نظام پذیرفته که با مردم آشتی کند و فکری برای پایگاه از دست رفته مردمی مسئولان نظام کند.