نصیحتی به طالبان ؛ اشتباه جمهوری اسلامی را تکرار نکنید!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ مجید مرادی

سال ۱۳۷۸ در نخستین سفرم به سوریه به دعوت و میزبانی آیت الله سیدمحمدحسین فضل الله و همراه ایشان به لبنان رفتم. ایشان ترتیبی دادند تا طی یک هفته از همه مراکز آموزشی ایشان که قوی ترین و مدرن ترین مراکز آموزشی لبنان است دیدار کنم. در دیدار از مجتمع آموزشی ابتدایی ایشان متوجه شدم که سیستم مختلط بر آن حاکم است. از خانم مدیر پرسیدم چه شد که دختر و پسر با همند؟

گفتند مدتی جدا بودند اما دیدیم اولا پسرها بسیار خشن بار می آیند و ثانیا اگر قرار است در جامعه ای مختلط زندگی کنند که از دانشگاه تا اداره و خیابان تفکیکشان ممکن نیست بهتر است از همین ابتدا و در سنی که غریزه جنسی شکل نگرفته است رابطه ای انسانی و عادی و طبیعی میان دو جنس برقرار شود.

هر چه فکر کردم دیدم این الگو بسیار عاقلانه تر از الگوی ایران است که درست در دوره ای که دختر و پسر می توانند مثل برادر و خواهر کنار هم درس بخوانند از هم جدایند و در دوره دانشگاه که دوران جوانی و چنان که افتد و دانی است کنار هم می نشینند. به این می گویند نظام آموزشی ملانصرالدینی و نه اسلامی.

البته من معتقدم که اگر از همان دوره ابتدایی مدارس مختلط باشد دختران و پسران درکی انسانی از یکدیگر می یابند و پسران از همان دوره آرام تر تربیت می شوند و حس می کنند وجود جنس مخالف در کنارشان امری عادی است و از این رو در دوران جوانی دچار توهم و توحش نمی شوند و در آن صورت در دانشگاه هم کنارهم نشستن آنان عادی خواهد بود.

اگر برادران طالبان افغانستان به من اعتماد ندارند به خدا اعتماد کنند که در طواف خانه اش میان زن و مرد بیگانه تفکیک نکرد آن هم مردانی که نیمی از بدنشان تقریبا مکشوف است.

روز قیامت هم اگر خدا از شما بازخواست کرد به مناسک حج مطابق فتوای اجماع علمای مسلمان از اهل سنت و جماعت و شیعه ارجاع دهید.

با تفکیک جنسیتی در مدارس نه جامعه ای اسلامی تر خواهید ساخت و نه سالم تر. ام الأمراض اجتماعی جامعه ایران همین تفکیک جنسیتی است.