نصیحتی خیرخواهانه / یادداشت

✍️اکبر دانش سرارودی

دیروز که صحبت های رهبری خطاب به نمایندگان مجلس را شنیدم و اصرار او بر موفقیت مجلس انقلابی مورد نظرش! به همراه حمایت تمام قد از عملکرد فاجعه بار شورای نگهبان و نگاه او به موضوعات مطرح در این روزها را مشاهده نمودم تنها چیزی که مثل پتک به ذهنم زد و مرتباً آزارم داد این جملهٔ خود او در مجلس خبرگان رهبری بود که گفت: «باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح باشد»

به مصداق «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» میگویم انصافاً این حرف دقیق جنابعالی که متأسفانه در آن فضای احساسی مورد توجه قرار نگرفت و شاید تعبیر به تواضع و شکسته نفسی شد عین واقعیتی بود که حقیقتاً وقتی به حرفهای دیروز شما و نوع نگاهتان به مسائل پیرامونی و کارنامه ۳۲ سال رهبری و مدیریت شما بر کشور ثروتمند ایران [منابع مالی غنی و نیروی انسانی توانمند] نظر افکندم و فلاکت و افلاس آن در شاخص‌های مختلف مادی و معنوی را مرور کردم به زیبایی کلام امیرالمؤمنین رسیدم که مردم و جامعه را نیز چنان مثل خودتان کردید که باید به حال جملگی اش خون گریست «النّاس باُمرائهم اَشبه منهم بآبائهم»

حقیر تا چند سال قبل جنابعالی را فردی باهوش می‌دانستم که با گرفتاری در دام تفکرات جناحی و متملقین نان به نرخ ثانیه خور، هوشتان مصادره به اموری شده که تأمین کننده منافع خاص همان جهت دهندگان باشد!

ولی مدت هاست دیگر آن هوشمندی در گفتار را نیز نمی بینم و به نحوی سخن میگوئید و عمل می کنید که تقریباً هیچ ردپایی از عقلانیت نیز در آنها دیده نمیشود.

ظاهراً هر که خیر خواهی کند و نقدی به شرایط اسف انگیز حوزه‌های مختلف و ابر بحرانهایی که در حال نابود کردن کلیت کشور است داشته باشد دشمن است! و باید فارغ از واقعیات شرم‌آور امروز جامعهٔ به اصطلاح اسلامی دائماً بگوید همه چیز گل و بلبل است تا جنابعالی را خوش آید!

فقط می‌گویم ایکاش دست از سر اسلام و دین بر می داشتید و همچنانکه راهتان را از خدا و رسول جدا کرده اید حرفتان را نیز جدا می‌کردید و اینقدر موجب مظلومیت مضاعف ارزش‌های دینی و الهی نمیشدید.

ایکاش روحانیون، مراجع و فقهاء غیرحکومتی ما به جهت جلوگیری از تضییع روزافزون خودشان هم که شده نسبت به این همه ظلم و فساد و تبعیض گسترده ای که فقر و استضعاف همه جانبهٔ مادی و معنوی عجیب و بیسابقه ای را تحمیل نموده حساسیت نشان میدادند و این سکوت خفت بار را می شکستند.

به خدا قسم ما با کسی پدرکشتگی نداریم

ما با ظلم و فساد و تبعیض و سوء مدیریت ها مخالفیم

اینکه فاعل این مفاسد ویرانگر! شاه و سلطنت باشد یا ولایت فقیه و جمهوری اسلامی مهم نیست که اتفاقا اینجایی که بنام دین انجام میشود اسف انگیزتر و مخرّبتر است.

ضمن اینکه اگر قرار است جنابعالی کسی را در مسند ریاست جمهوری بنشانید که فارغ از کارآمدی و توانمندی، چون موم در دستانتان باشد پس چرا می‌خواهید برای این انتصاب مهندسی شده پای ملت را به میان کشیده و در این شرایط کرونایی نمایش انتخابات راه بیندازید؟

مردم راضی‌اند که بدون تحمیل هرگونه هزینه ای، هر که را می پسندید بر سر کار آورید و پاسخگویی مسئولیت هایتان باشید.

به خدا سوگند همه را خسته کرده اید می ترسم روزی بگوئید صدای مردم را شنیدیم که خیلی دیر شده باشد.

ایکاش بیدار میشدید و بخود میآمدید.

واقعاً درست گفته اند که قدرت مستی می آورد و ریاست مادام‌العمرِ بدون نظارت و پاسخگویی حتماً منجر به استبداد میشود.