نظرسنجی دانشگاه مریلند از مردم ایران : نظر مردم ایران نسبت به آمریکا منفی‌ شده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، سه نظر سنجی جدید توسط دانشگاه مریلند نشان می دهد که به دلیل سیاست «فشار حد اکثری» و خروج آمریکا از برجام نظر مردم ایران نسبت به آمریکا منفی‌ شده است.

طبق این نظرسنجی:

  • ۸۶ درصد مردم ایران نگاه منفی‌، و ۷۳ درصد مردم نگاه خیلی‌ منفی‌ نسبت به آمریکا دارند.
  • ۷۰ درصد مردم معتقدند که هدف تحریم‌های آمریکا صدمه زدن به مردم است، و ۷۵ درصد مردم معتقدند که آمریکا حتی کمک‌های بشردوستانه را نیز مانع می شود.
  • ۷۵ درصد مردم از فاصله گرفتن تدریجی‌ از تعهدات ایران نسبت به برجام حمایت می کنند.
  • ۶۹ درصد مردم باور ندارند که اروپا قادر خواهد بود برجام را حفظ کند. فقط ۲۴ درصد مردم معتقدند که ساز و کار مالی اروپا برای دور زدن برجام می تواند موثر باشد.
  • ۸۱ درصد مردم، ضمن محکوم کردن تحریم ها، معتقدند که باید از این فرصت استفاده کرد و تولید داخلی‌ را افزایش داد.
  • ۶۳ درصد مردم معتقدند که آمریکا حد اکثر تحریم‌ها را تحمیل کرده است و تحریمی نمانده که تحمیل کند.
  • برای اولین بار اکثریت مردم، ۵۲ درصد، برجام را رد می کنند، و ۵۹ درصد معتقدند ایران باید از برجام خارج شود.