نظر استمزاجی امروز نمایندگان مجلس بعد از حضور وزاری پیشنهادی در کمیسیون ‌های تخصصی

شنیده ها

وزرای پیشنهادی این روزها در کمیسیون های تخصصی حاضر می شوند تا از برنامه های خود دفاع کنند ، بر اساس شنیده ها نظر کمیسیون های تخصصی در باره برخی از وزرای پیشنهادی پس از شنیده برنامه های آنان به این شرح بوده است :

احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی : تایید حداکثری

عزت الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی : تایید حداکثری

رستم قاسمی وزیر پیشنهادی نفت : تایید حداکثری

احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور : تردید نمایندگان شهرستانی

حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: مخالفت‌های شدید

حجت عبدالملکی وزیر پیشنهادب تعاون، کار و رفاه اجتماعی : عدم اقناع نمایندگان

سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات : مخالفت پایداری