نقدی بر نقادی فتاح! / چهار دهه شعار پوپولیستی! کافی نیست؟ برای فریب ملت تاکی وتا کجا سیاسی بازی!

معنی و مفهوم کارت یارانه در گرو نانوایی چیست؟!

زمزمه شروع انقلاب اسلامی در نوجوانی ما شکل گرفت درس ومدرسه رها کرده به صف انقلابیون پیوستیم و جوانی خود در جهاد و جنگ سپری کرده و دولتهای متعدد دیده ایم. حال پیرمرد مو سپید کرده و.. گوشه ای بنشسته نظاره گر رفتار خواص به اصطلاح انقلابی هستیم.

جناب فتاح با انقلاب و ملت چه کرده ایم! که در مناطق محروم ۷۰ درصد مردمش در صف پیوستن به خانواده کمیته امداد هستند. شاید عده ای حداقل های امرار معاش را ندارند و شب گرسنه بر بالین میگذارند. آنوقت در رویا ها به اعداد و ارقام میلیاردی که بیان میکنید چه فکر و اندیشه ای دارند!

جناب فتاح
توصیه داریم روایت فتح شهید و سید اهل قلم را بنگرید و خاطرات رزمنده ها و وصیت شهدا را کراراً دولتمردان و شماها مطالعه و ملاحظه کنید. آنوقت به مظلومیت این ملت خون باید گریست.
اگر قلبی و اشکی باشد!

جناب فتاح
در ستاد کربلا و پشتیبانی جنگ هدایای مردم مظلوم را به چشم دیده ام که حتی با ارسال مرغ و قلک و … پشتیبان اسلام و ایران بوده اند. با این ملت چه کرده اید. شما حرکت روبه جلوی خوبی را شروع کرده اید. اما شما در بدنه دولت ها بوده اید پس تقصیرات برگردن شما نیز هست. خود را تبرئه نکنید !

جناب فتاح
شرمندگی اهل و عیال لمس نکرده اید ! گریه مرد ندیده اید و….. و خوب سخنوری میکنید. آنهم برای یک‌ مشت اعتماد کاغذی همین مردم‌ مظلوم!

جناب فتاح
دستگاه تحت مدیریت شما چنان سرمایه و در آمدی دارد که اگر بخواهد و بگذارند میتواند سالیان طولانی ملت را حمایت مالی و رفاهی دهد ولی آنچه مبرهن است تاکنون بنام مستضعف و به گام خواص بوده و بی شک منبعد نیز چنان خواهد بود.

جناب فتاح
هدفمند تربیون رسانه ملی در دست گرفته و می تازید و دلنوازی میکنید. نمک بر زخم دل مستضعف پاشیدن شهرت و هنر نیست. اشک پاک کردن گر نمی دانید لااقل نگریانید !

با تو میگویم
اگر زیر پوست کف خیابان را با چشم بصیرت بنگرید حقایق بیشتر عیان میشود. ملت از هر دو طیف عبور کرده اند و شماها کاری کرده اید که نسل های جدید از دین و اسلام و قرآن نیز گریزان شده اند. برای این فاجعه دینی و فرهنگی چه جوابی دارید؟

جناب فتاح
توصیه دارم نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر را بدقت بخوانید و بارها مرور کنید و تلاش نمایید تا آویزه گوش شما و همه صاحب منصبان در امر حکومتداری شود.

جناب فتاح خیلی زود دیر میشود و هیچ وقت خورشید حقیقت پشت ابر جهالت نمی ماند. تاریخ قابل تحریف نیست و آینده گان از عملکرد چهاردهه دولتمردان به نیکی یاد نخواهد کرد.

جناب فتاح
اگر در سر سودای پاستور دارید در وهله اول دستگاه تحت امرتان که هم‌ اکنون‌ میتواند حلال مشکلات درصد زیادی از مردم‌ جامعه باشد را به یاری ملت بسیج کنید!

جناب فتاح
الم یعلم بان الله و یری را بیاد آورید. عالم‌ محضر خداست. در دوران کرونایی واقعا مرگ از رگ‌ گردن نزدیکتر است؛ از خود نام‌نیک به یادگار بگذارید.

در خاتمه یادآور میشوم اگر دل و زبان و اهداف و نیت شما یکی و آنهم‌ خدمت صادقانه باشد نصرت الهی با شما خواهد بود.

والسلام
سید تولونی
فعال سیاسی و روزنامه نگار
۲۰ مردادماه ۹۹ دهستان زیبای تولون