نقشه جذب اعضای هیئت علمی در دستورکار هیئت امنای دانشگاه‌های پزشکی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ نقشه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، پایش عملکرد اعضای هیئت علمی و تاسیس مرکز آزمون الکترونیک در دستور کار مشترک جلسات هیئت امناء کلان مناطق آمایشی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، نشست دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کلان منطقه ۳ آمایشی با حضور مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و معاونین آموزشی دانشگاه های کرمانشاه، همدان، ایلام و دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه هریک از دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کلان منطقه ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده دراستای پیاده سازی بسته‌های و تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، اهم فعالیت های انجام شده در زمینه ماموریت های ویژه و واسپاری شده به منطقه را نیز ارائه کردند.

بررسی چالش‌های موجود در مسیر اجرای بسته های و تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، نقشه راه جذب هیئت علمی در منطقه و معرفی برنامه های آموزشی جدید دانشگاه‌ها/دانشکده‌های منطقه از دیگر موضوعات مطرح شده در این دوره از نشست بود.

در این جلسه امیراحمد اخوان مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ضمن تبیین برنامه های بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی در سال جاری، به چالش های موجود در بخش تامین اعتبارات آموزش عالی سلامت و تدابیر اتخاذ شده جهت کسب منابع موردنیاز اشاره کرد.

وی بر استقرار برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در سطح گروه های آموزشی، بخش های بیمارستانی و دانشجویان تاکید کرد و خواستار تقویت جلب مشارکت آنها در پیاده سازی این برنامه ها شد.

مشاور اجرایی معاون آموزشی تاکید کرد: موضوعاتی همچون نقشه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، پایش عملکرد اعضای هیئت علمی و تاسیس مرکز آزمون الکترونیک در دستور کار مشترک جلسات هیئت امناء کلان مناطق آمایشی قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از طریق بهره گیری از ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به ویژه بند ک تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه ۹۸ نسبت به تامین و یا به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی موردنیاز و تکمیل پروژه های ناتمام آموزشی خود اقدام کنند.