نقشه هایی که در تلاش بازیچه کردن ترکیه هستند را نقش بر آب خواهیم کرد

نگام – بین الملل، بینعلی ییلدیریم ضمن دیدار روسای استانی حزب در مراسم افطاری به مبارزه با تروریزم اشاره کرد

 

به گزارش رسانه های ترکیه ، بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، اظهار داشت، نقشه هایی که در تلاش بازیچه کردن ترکیه هستند را نقش بر آب خواهیم کرد.

بینعلی ییلدیریم ضمن دیدار روسای استانی حزب در مراسم افطاری به مبارزه با تروریزم اشاره کرد.

نخست وزیر ترکیه گفت: “با یک سیاست خارجی که دوستان در جهان و منطقه را افزایش و دشمنان را کاهش خواهد داد، همکاری منطقه ای را  تقویت خواهیم کرد. همراه با همسایگانمان به توسعه منطقه ای تحقق خواهیم بخشید.”