نقش رهبری در اعدام نوید افکاری

آرش کیخسروی

مطابق با ماده ی ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، در اجرای ‌مجازات قصاص ، اذن مقام رهبری یا نماینده ی او لازم است و به گونه ای که ماده ی ۴۱۸ در ادامه ی همین ماده توضیح می دهد این استیذان از رهبر کشور برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی می باشد.

از آن جا که مرحوم نوید افکاری پیش از آنکه اعدام شود ادعا کرده بود که اعترافاتش تحت شکنجه صورت گرفته است و بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقراری که تحت اجبار و شکنجه اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار می باشد، دادگاه مکلف بوده است از متهم مجددا تحقیق کند و موضوع را مورد بررسی دقیق و کافی قرار دهد.به عنوان مثال باید مشخص شود که چرا در فیلم نمایش داده شده در تلویزیون ، پدر مرحوم حسن ترکمان نشان می دهد که مرحوم در لحظات آخر زندگی در حالیکه غرق در خون بوده گردن خود را گرفته است در حالیکه در بازسازی صحنه معلوم می شود ضربه به ناحیه ی کتف و شانه اصابت کرده است و یا دلیل قتل را در سناریوی تنظیم شده ، تسویه حساب شخصی عنوان می نمایند و معلوم نمی شود که این دو مرحوم در گذشته چه رابطه ای باهم داشته اند که کار را به حذف فیزیکی کشانیده است.

متاسفانه به علت عجله ی بی مورد و معنادار مقامات ذیربط، اینک کار از کار گذشته، اما در هر صورت چون رهبری تکلیف قانونی بر نظارت داشته، بنابراین قانونا مکلف است پس از اخذ توضیح از نماینده اش شخصا به این سوال پاسخ دهد که آیا حقوق نوید افکاری در این پرونده رعایت شده و یا مورد ظلم و ستم واقع گردیده است؟

در صورت ناپاسخگویی، طبعا مردم نوید را از اتهام وارده مبرا می دانند و به دنبال راهی برای اعاده ی حیثیت این فرزند معترض و قهرمان خود خواهند بود.