نقش سعید جلیلی و باقری کنی در دولت ابراهیم رئیسی

شنیده ها

طبق شنیده‌ها، ‌‎سعید جلیلی نامزد انتخابات های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰؛ به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و علی باقری کنی به عنوان وزیر امورخارجه در دولت سیدابراهیم رئیسی فعالیت خواهند کرد.

علی باقری ۵۴ ساله معاون جلیلی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و معاون بین‌الملل قوه قضائیه بوده است .